Dla osób fizycznych

W szcególności sprawy z zakresu:

 • Prawa i postępowania karnego
  (postępownie przygotowawcze i sądowe, apelacje)
 • Prawa administracyjnego (urzędy gmin, miast, powiatów, marszałkowskie i inne jednostki administracji publicznej) oraz reprezentacja przed WSA i NSA
 • Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
  (ustalenie ojcostwa, alimenty, separacja, rozwód)
 • Najmu, Dzierżawy
 • Spadków
 • Własności i innych praw rzeczowych
  (zniesienia współwłasności, zasiedzenia, służebności)
 • Postępowania cywilnego
 • Ubezpieczenia społecznego rolników