Dla przedsiębiorców

W szczególności sprawy z zakresu:

 • Prawa zamówień publicznych (analizy prawne siwz i projektów umów, informacje o niezgodnych z prawem czynnościach zamawiającego, reprezentacja przed KIO
  i w postępowaniu sądowym)
 • Windykacji i postępowania zabezpieczającego
 • Umów m.in. Umowy o roboty budowlane, dostawy
 • Postępowania w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 • Decyzji o warunkach zabudowy
 • Pozwolenia na budowę
 • Prawa ochrony środowiska
 • Zakładania i prowadzenia publicznych
  i niepublicznych przedszkoli i szkół